Category Archives: Kiến thức WordPress

Tiếp thị nội dụng hiệu quả cho website(Marketing Content)

Thuật ngữ Marketing Content vẫn còn rất xa lạ đối với nhiều chủ DN. Tiếp thị nội dung càng xa hơn. Kể cả với nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ thiết kế Website tại Việt Nam. Định nghĩa đơn giản: Marketing Content là cách thức tiếp thị nội dung. Là việc sáng tạo ra các […]